DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Việt Nhân Land xin tổng hợp những dự án bất động sản đang mở bán
Có quà tặng và chiết khấu tốt nhất & các dự án HOT nhất hiện nay.

ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc Ninh



Giá : 6.3 Tỷ – 12.3 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc Ninh



Giá : 7.4 TỶ – 22.5 TỶ
ĐANG CÒN HÀNG

Đại Đồng – Từ Sơn – Bắc Ninh



Giá : 3.9 Tỷ - 6.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – Từ Sơn – Bắc Ninh



Giá : 3.9 Tỷ - 12.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc Ninh



Giá : 6.4 Tỷ - 22.5 Tỷ

DỰ ÁN CHUẨN BỊ MỞ BÁN

ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc Ninh



Giá : 6.3 Tỷ – 12.3 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc Ninh



Giá : 7.4 TỶ – 22.5 TỶ
ĐANG CÒN HÀNG

Đại Đồng – Từ Sơn – Bắc Ninh



Giá : 3.9 Tỷ - 6.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – Từ Sơn – Bắc Ninh



Giá : 3.9 Tỷ - 12.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc Ninh



Giá : 6.4 Tỷ - 22.5 Tỷ

ĐỐI TÁC CỦA VIỆT NHÂN