GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỆT NHÂN

 

DỰ ÁN CỦA VIỆT NHÂN

ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc NinhGiá : 6.3 Tỷ – 12.3 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc NinhGiá : 7.4 TỶ – 22.5 TỶ
ĐANG CÒN HÀNG

Đại Đồng – Từ Sơn – Bắc NinhGiá : 3.9 Tỷ - 6.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – Từ Sơn – Bắc NinhGiá : 3.9 Tỷ - 12.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị – KĐT VSIP – Bắc NinhGiá : 6.4 Tỷ - 22.5 Tỷ