GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỆT NHÂN

 

DỰ ÁN CỦA VIỆT NHÂN

ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị - Khu Công Nghiệp, Đô Thị, Dịch Vụ VSIP - Thành Phố Từ SơnGiá : 6.6 TỶ – 7.5 TỶ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị - Khu Đô Thị, Dịch Vụ VSIP - Thành Phố Từ SơnGiá : 5.3 Tỷ – 8.9 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị - Khu Đô Thị, Dịch Vụ VSIP - Thành Phố Từ SơnGiá : 3.9 Tỷ - 6.2 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị - Khu Đô Thị, Dịch Vụ VSIP - Thành Phố Từ SơnGiá : 3.9 Tỷ - 10 Tỷ
ĐANG CÒN HÀNG

Đường Hữu Nghị - Khu Đô Thị, Dịch Vụ VSIP - Thành Phố Từ SơnGiá : 5.5 Tỷ - 15 Tỷ